مخازن هوای فشرده

مخزن هوای فشرده بمنظور ایجاد تعادل در خطوط انتقال هوای فشرده و جلوگیری از نوسانات ناگهانی فشار در خروجی کمپرسور و نیز مدیریت کارکرد کمپرسور، نصب و مورد استفاده قرار می گیرد. در این مخازن ورودی هوای در قسمت پایین و خروجی آن در قسمت بالای مخزن تعبیه می شود. هم چنین لازم است مخزن به سیستم پرشر سوئیچ، گیج فشار و شیر اطمینان با سایز مناسب مجهز گردد. اصولاً این مخازن را در فشار های 7 تا 13 بار طراحی و ساخت و تست می نمایند. پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن هوای فشرده با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمائید