روغن کمپرسور

Rotex اختراعی است که توانست مفهوم نوآورانه روغن های صنعتی را بهبود بخشد و طی سال ها آزمایش و تجربه ، منتج به بهبود ویژگی هایی با کیفیت بالاتر و ساعت کارکرد طولانی تر از روغنهای متداول در بازار گردد. این ترکیب پویا باعث افزایش کارایی، و عملکرد بیشتر در کمپرسورهای هوا میگردد .... خصوصیات : روان‌کاری محفظه ایرند - آزاد سازی سریع هوا بدون ایجاد کف در سیستم - کاهش ایجاد کک و لجن و در نتیجه افزایش کارایی کمپرسور - حفاظت قطعات در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی - مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و افزایش عمر روغن در سیستم‌های گردشی - حفاظت بالا از قطعات در دماهای بالا و پایین - همچنین به علت خاصیت ضد گرفتگی (Anti clogging property) باعث افزایش عمر فیلترهای روغن نیز می گردد