بلوک هواساز

واحد هواساز کمپرسور اسکرو دارای دو روتور مارپیچی نر و ماده (Male- female) می باشد که فرآیند فشرده سازی هوا را انجام می دهد. هنگامیکه هوا به درون هواساز فرستاده می شود در اثر چرخش این روتورها هوا فشرده می شود. تامین ایرند های ساخت شرکت روتور کمپ آلمان سری EVO تامین ایرند های ساخت شرکت ارزن آلمان سری VMX