۲۱ دی، ۱۳۹۶

کمپرسور

به زبان ساده کمپرسور وسیله ای است که انرژی مکانیکی را به تراکمی برای هوای فشرده تبدیل میکند. کمپرسورها بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: ۱- کمپرسورهای دوار Rotating ۲- کمپرسورهای رفت و برگشتی Reciprocating این دو دسته نیز خود به انواع گوناگون تقسیم بندی می شوند کمپرسورها در صنایع مختلف بخصوص […]

۵ تیر، ۱۳۹۶

روغن کمپرسور

کمپرسور برای کارکرد صحیح وحفظ روانکاری بین قطعات داخلی در حال حرکت خود ، مانند یک اتومبیل نیاز به تعویض روغن به طور منظم دارد . به این معنی که روغن کمپرسور بسیار مهمتر از عملیات هواسازی کمپرسور است. استفاده از روغن مناسب ، یکی از موارد بسیار مهم در کمپرسورهای صنعتی می باشد . روغن کمپرسور […]