۵ تیر، ۱۳۹۶

روغن کمپرسور

کمپرسور برای کارکرد صحیح وحفظ روانکاری بین قطعات داخلی در حال حرکت خود ، مانند یک اتومبیل نیاز به تعویض روغن به طور منظم دارد . به این معنی که روغن کمپرسور بسیار مهمتر از عملیات هواسازی کمپرسور است. استفاده از روغن مناسب ، یکی از موارد بسیار مهم در کمپرسورهای صنعتی می باشد . روغن کمپرسور […]