تماس با ما

۲۱ دی، ۱۳۹۶

خشک کن یا درایر

درایرها به دو دسته تقسیم می شوند. درایرهای تبریدی درایرهای جذبی درایرهای جذبی قادرند هوای فشرده با نقطه شبنم خیلی پایین تولید کنند (۲۰ـ تا ۷۰ـ درجه سانتی گراد). بخار آب موجود در سیکل هوای فشرده توسط نیروهای مولکولی جذب سطح مواد جاذب شده و باعث میگردد هوای فشرده خروجی از کمپرسور خشک گردد . […]

۲۱ دی، ۱۳۹۶

کمپرسور

به زبان ساده کمپرسور وسیله ای است که انرژی مکانیکی را به تراکمی برای هوای فشرده تبدیل میکند. کمپرسورها بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: ۱- کمپرسورهای دوار Rotating ۲- کمپرسورهای رفت و برگشتی Reciprocating این دو دسته نیز خود به انواع گوناگون تقسیم بندی می شوند کمپرسورها در صنایع مختلف بخصوص […]

۵ تیر، ۱۳۹۶

روغن کمپرسور

کمپرسور برای کارکرد صحیح وحفظ روانکاری بین قطعات داخلی در حال حرکت خود ، مانند یک اتومبیل نیاز به تعویض روغن به طور منظم دارد . به این معنی که روغن کمپرسور بسیار مهمتر از عملیات هواسازی کمپرسور است. استفاده از روغن مناسب ، یکی از موارد بسیار مهم در کمپرسورهای صنعتی می باشد . روغن کمپرسور […]